Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

  ...
Công văn tuyển sinh TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Công văn tuyển sinh TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Lượt xem:

...
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...
Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 10 năm 2020

Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 10 năm 2020

Lượt xem:

Xây dựng và tổ chức thưc hiện giáo dục nhà trường. phu-luc-thong-tu-32-2018-tt-bgddt ...
Danh mục sách giáo khoa lớp 10, chương trình THPT 2018

Danh mục sách giáo khoa lớp 10, chương trình THPT 2018

Lượt xem:

...
Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10, chương trình THPT 2018

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10, chương trình THPT 2018

Lượt xem:

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 10, chương trình THPT 2018 Môn Tin học. 2. Môn Ngữ Văn 3. Môn Toán 4. Môn Vật Lí 5. Môn Hóa Học 6. Môn Sinh Học   7. Môn Địa lí   8. Môn Tiếng Anh   9. Môn Lịch Sử   ...
Bộ sách Giáo khoa Cánh Diều cho học sinh khối 10

Bộ sách Giáo khoa Cánh Diều cho học sinh khối 10

Lượt xem:

Bộ sách Cánh Diều cho học sinh khối 10, chương trình THPT 2018 Môn Tin học. 2. Môn Ngữ Văn 3. Môn Toán 4. Môn Vật Lí 5. Môn Hóa Học 6. Môn Sinh Học 7. Môn Địa lí 8. Môn Tiếng Anh 9. Môn Lịch Sử ...
Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I Năm học: 2021-2022

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I Năm học: 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường

Kế hoạch tổ chức hội thi GVDG cấp trường

Lượt xem:

...
TKB và kế hoạch Học Trực tuyến năm học 2021 – 2022

TKB và kế hoạch Học Trực tuyến năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Thời khóa biểu học trực tuyến năm học 2021 – 2022 đợt 2 ...
Trang 1 / 212 »