Đoàn trường THPT Minh Long phối hợp cùng đoàn trường THPT Chuyên Lê Khiết

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Đoàn trường THPT Minh Long phối hợp cùng đoàn trường THPT Chuyên Lê Khiết phát quà tết cho các em học sinh trường THPT Minh Long.