Trường THPT Minh Long

  • Điện thoại: 02553866195
  • Email: c3minhlong@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Xã Long Mai - Huyện Minh Long - Tỉnh Quảng Ngãi