Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4166 31/12/2020 Công văn, Quyết định, Thông báo, Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân
1712/SGDĐT-GDTrH 21/12/2020 Công văn, Hướng dẫn kiểm tra định kỳ năm học 2020 - 2021
1693 17/12/2020 Công văn, Tập huấn cán bộ GV về kiểm tra đánh giá.
1868 26/10/2017 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017