Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2254/SGDDT-VP 10/12/2021 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai dạy học trực tiếp đối với Trường THPT Minh Long; kể từ ngày 13/12/2021
249/KH-MLG 10/12/2021 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 của trường THPT Minh Long