Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2254/SGDDT-VP 10/12/2021 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai dạy học trực tiếp đối với Trường THPT Minh Long; kể từ ngày 13/12/2021
249/KH-MLG 10/12/2021 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 của trường THPT Minh Long
2161/SGDDT-GDTrH 29/11/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2021-2022
4166 31/12/2020 Công văn, Quyết định, Thông báo, Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân
1868 26/10/2017 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên