Lê Ngọc Đức
 • Lê Ngọc Đức
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0914357438
 • ngocducminhlong@gmail.com
 • - ĐC: TT Chợ Chùa - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Lữ Công Anh
 • Lữ Công Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0985171669
 • Anhthptml@gmail.com
 • ĐC: TT Minh Long - Huyện Minh Long - Tỉnh Quảng Ngãi
Đinh Thị Huệ
 • Đinh Thị Huệ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0353632378
 • hueml2014@gmail.com
 • ĐC: TT Minh Long - Huyện Minh Long - Quảng Ngãi