Hướng dẫn tạo ma trận đề của BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Hướng dẫn tạo ma trận đề của BGDĐT
Loại tài nguyên Ngân hàng đề thi, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin Tap-huan-tin-hoc.docx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Dung lượng 692.94 kB
Ngày chia sẻ 04/01/2021
Lượt xem 1399
Lượt tải 194
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

HƯỚNG DN XÂY DNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIN PHM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HC SINH, CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn: TIN HỌC