Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
249/KH-MLG 10/12/2021 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 của trường THPT Minh Long
2254/SGDDT-VP 10/12/2021 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Triển khai dạy học trực tiếp đối với Trường THPT Minh Long; kể từ ngày 13/12/2021
2211/SGDDT-GDTrH 06/12/2021 Hướng dẫn hội thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2021 - 2022
2161/SGDDT-GDTrH 29/11/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn hội thi GVDG cấp tỉnh năm học 2021-2022
4166 31/12/2020 Công văn, Quyết định, Thông báo, Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân
1712/SGDĐT-GDTrH 21/12/2020 Công văn, Hướng dẫn kiểm tra định kỳ năm học 2020 - 2021
49/QĐ-MLG 18/12/2020 Quyết định, Quyết định cử cán bộ , Giáo viên tập huấn kiểm tra đánh giá.
1693 17/12/2020 Công văn, Tập huấn cán bộ GV về kiểm tra đánh giá.
1868 26/10/2017 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên